Ryhmävalmennus: Median kohtaaminen ja kriisiviestinnän perusteet

Kokopäiväinen tiivis ja käytännönläheinen ryhmävalmennus (4 – 10 hlöä/ ryhmä), jossa käydään läpi mahdollisimman todenmukaisia viestintä- ja haastattelutilanteita ja annetaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaista ohjausta ja palautetta.

Päivä koostuu lyhyistä alustuksista, keskusteluista ja kameran kanssa tehtävistä haastatteluharjoituksista. Tavoitteena on antaa perusvalmiudet median luontevaan kohtaamiseen ja vakuuttavaan esiintymiseen kaikissa tilanteissa ja tukea organisaation viestintästrategiaa.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat:

 • Julkisuuskuvan rakentuminen ja merkitys
 • Median toiminta ja pelisäännöt
 • Sosiaalinen media
 • Sisäisen viestinnän ja viestintästrategian merkitys
 • Kriisiviestinnän TOP 10
 • Viestin valmisteleminen ja sen ajaminen läpi (vaikka väkisin)
 • Haastatteluun valmistautuminen
 • Haastattelutilanteet ja esiintyminen
 • Sanaton viestintä ja kehonkieli
 • Hyvä journalistinen tapa ja haastateltavan oikeudet

Tehokkaat yksilövalmennukset avainhenkilöille ja asiantuntijoille

Nopea ja tehokas kolmen tunnin valmennussessio, jossa median toiminnan ja perusasioiden lisäksi keskitytään valmennettavan oman vastuualueen kysymyksiin ja viestinnällisiin haasteisiin.

Valmennuksessa tehdään kameran kanssa 2-3 haastattelua, jotka katsotaan ja analysoidaan yhdessä. Tarvittaessa toistetaan haastatteluharjoitus niin monta kertaa, että viesti varmasti osataan esittää vakuuttavasti.

Valmennettavaa opastetaan oman henkilökohtaisen työkalulaatikon kokoamisessa:

 • Tärkeimmät faktat yksinkertaisesti ja helposti
 • Takuuvarmat vastaukset vaikeisiin ja kiusallisiin kysymyksiin
 • Hyviä ilmaisuja, onelinereita – niitä siteerataan
 • Konkretiaa ja esimerkkejä
 • Tarinoita ja anekdootteja, henkilöitä
 • Kiinnostavaa triviatietoa

Valmennus on ehdottoman luottamuksellista. Organisaation viestinnän edustaja voi olla mukana joko osan tai koko valmennuksen ajan.

Valmennusta voidaan joustavasti jatkaa ja täydentää tarpeen mukaan. Tutun valmentajan kanssa on myös turvallista harjoitella tiedossa olevaa tulevaa haastattelua, tiedotustilaisuutta tai muuta julkista esiintymistä.